Hjarðartúni 3

Ólafsvík

Sími: 433 6931

         433 6932

Fax: 436 1303

jadar@snb.is

 Á Jaðri er lögð áhersla á góða hjúkrun, umönnnun og að annast heimilisfólk í  notalegu og heimilislegu umhverfi sem þeir þekkja og treysta. Með tilkomu nýju hjúkrunarálmunnar verður öll aðstaða til þeirrar þjónustu mun betri en verið hefur, hvort tveggja fyrir íbúa og starfsfólk heimilisins.

 Hugmyndafræði Jaðars byggist á að umhyggja fyrir einstaklingnum sé í fyrirrúmi og að sjálfræði hans sé virt í allri umönnun. Mikið er lagt uppúr heimilislegum anda, virðingu fyrir einkalífi heimilismanna og að þeir upplifi öryggistilfinningu. Unnið er útfrá heildrænni umönnun einstaklingsins sem miðar að því að viðhalda lífsgæðum, færni og vellíðan útfrá líkamlegri, andlegri og félagslegri getu. Viðfagnsefnið eru athafnir daglegs lífs með þátttöku heimilismanna og aðstandenda þeirra, allt eftir óskum, getu og vilja hvers og eins og er markmiðið að auka og viðhalda sjálfsbjargargetu einstaklingsins, ­þannig að hann geti viðhaldið sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þrátt fyrir hrakandi heilsufar og færnitap. Horft er á einstaklinginn, heilbrigði hans, umhverfi og hjúkrun sem órjúfanlega heild.

 Ættingjar eru alltaf velkomnir í heimsóknir. Markmiðið er að aðstandendum líði vel við komu hingað og geti látið fara vel um sig og sína. Af öryggisástæðum er heimilinu læst á kvöldin. Ættingjar geta notað dyrabjöllu utan þess tíma. Aðstandendur og vinir eru hvattir til að koma í heimsókn og eru reglulegar heimsóknir oft fastir liðir á dagskrá nánustu ættingja.

Markmið Jaðars er að:

- veita hjúkrun og aðra þjónustu á faglegan og ábyrgann hátt

- stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan heimilisfólks

- vera aðlaðandi starfsvettvangur, þar sem hæft starfsfólk er í hverju starfi

- að starfsumhverfi sé gott

Gildi Jaðars:

- Jákvæðni og ánægja

- Umhyggja og alúð

- Vellíðan og öryggi

- Virðing fyrir einkalífi

- Sjálfræði einstaklings

- Starfsemi í stöðugri endurskoðun

Framtíðarsýn Jaðars:

 Framtíðarsýn Jaðars byggir á því að Jaðar verði leiðandi aðili í þjónustu og umönnun aldraðara í Snæfellsbæ og að heimilið verði þjónustukjarni sem kemur til móts við sem flest þarfa- og þjónustustig fyrir aldraða. Heimilið stefnir að því að vera ávallt í fremstu röð meðal hjúkrunarheimila.

 

Þjónusta:

Læknisþjónusta

Læknar frá Heilsugæslustöð Ólafsvíkur

 vikulegar vitjanir

Prestþjónusta og sálgæsla

Sóknarprestur Ólafsvíkurkirkju               

 vikuleg viðvera

Afþreying    

Umsjónarmaður félagarsstarfs á Jaðri og fleiri          

 5-6 daga í viku

Hársnyrting

Hárgreiðslumeistari                    

 1 dagur í mánuði

Snyrting

Snyrti- og fótaaðgerðafræðingur                                

 eftir samkomulagi

Upplestur bóka

Klúbbur Soroptímistar Snæfellsnes      

 vikulega